Адаптиране на децата при постъпването им в ДГ

Адаптиране на децата при постъпването им в ДГ