Вътрешна квалификационно-методическа дейност

Вътрешна квалификационно-методическа дейност

Тема - „ Адаптация на децата в ранна детска възраст към преминаване от ДЯ към първа група”. Провеждане: м. ноември 2021 г. Участници - 8 учители, 3 мед.сестри

Тема: „Ролята на лидерството за повишаване на учебно възпитателно развитие”–дискусия. Провеждане: м. януари 2022 г. Участници - 8 учители

Тема - ,,В обувките на моето дете”–тренинг. Провеждане: м. март 2022 г. Участници - 8 учители

Тема - ,,Умения за самооценяване и сомопрезентиране на професионалните постижения в атестирнето”-практикум. Провеждане: м. май 2022 г. Участници - 8 учители